Blog

Aktualna oferta studiów

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 poniższe kierunki studiów podyplomowych organizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych nie zostaną uruchomione z uwagi na niewystarczającą ilość kandydatów.

1. Doradztwo podatkowe
2. Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem aspergera – studia kwalifikacyjne
3. Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci – studia kwalifikacyjne
4. Menadżer systemów zarządzania według międzynarodowych standardów ISO
5. Negocjacje i mediacje w biznesie
6. Nowoczesne formy komunikacji międzyludzkiej w organizacji
7. Nowoczesny HR z elementami coachingu i psychologii
8. Ochrona danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej. Studia podyplomowe dla Inspektorów Ochrony Danych
9. Strategiczne i operacyjne zarządzanie apteką
10. Zarządzanie projektami (project management) – akredytowany kierownik projektów z międzynarodową certyfikacją

Wobec kolejnego planowanego naboru na nowe kursy prosimy o śledzenie bieżących komunikatów na podstronie dedykowanej studiom podyplomowym organizowanym w ramach Bazy Usług Rozwojowych podyplomowki.pl