Celem studiów jest dostarczenie praktycznych narzędzi i metod pozwalających liderom stosować coachingowy styl zarządzania w ich codziennej pracy. Uczestnicy nauczą się prowadzić sesje coachingu zgodne ze standardami International Coach Federation i Izby Coachingu.

 • Tryb weekendowy
 • 180 godzin dydaktycznych
 • Dwa semestry
 • Miasta: Lublin, Wrocław, Olsztyn
 • Cena: 6600 zł

Ramowy program studiów:

 • Moduł I – Istota coachingu i jego zastosowanie w zarządzaniu
 • Moduł II – Psychologiczne podstawy w coachingu
 • Moduł III – Neurobiologiczne aspekty procesu coachingowego
 • Moduł IV – Coachingowy styl zarządzania - wprowadzenie
 • Moduł V – Specyficzne kompetencje menedżera-coacha
 • Moduł VI – Coaching kariery
 • Moduł VII – Menedżer-coach – relacja i komunikacja z zespołem
 • Moduł VIII – Coaching zespołowy
 • Moduł IX – Psychologiczne mechanizmy wstydu i odwagi w coachingu
 • Moduł X – Coaching przedsiębiorczości i superwizja
 • Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez KUL.
 • Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili wdrażać coachingowy styl zarządzania do swojej pracy, przeprowadzać sesje coachingu zgodne ze standardami ICF i Izby Coachingu.
 • Ważnym i wyróżniającym elementem jest w pełni warsztatowy charakter zajęć.
Dołącz do nas

Zapisz się na studia podyplomowe

Dofinansowanie na wybrane studia podyplomowe do 80%

Uzyskaj dofinansowanie

Trenerzy:

Joanna Grela

Joanna Chmura

Dariusz Niedzieski

Adam Hanczyn

Anna Międlarz

Małgorzata Fryszkiewicz

dr Małgorzata Torój

Marta Iwanowska-Polkowska

Rafał Szewczak

Zuzanna Mazurek

Psycholog, coach akredytowany przez ICF (International Coach Federation) na poziomie PCC (Professional Certified Coach) specjalizujący się w pracy z grupami i zespołami. Współautorka książki „Coaching grupowy”. Mentorcoach i superwizor. Wykłada na studiach podyplomowych z coachingu. Od 2013 roku jest członkiem ICF Global i ICF Polska i angażuje się w działania promujące profesjonalny coaching. Przez dwa lata pełniła funkcję Vice Dyrektora Oddziału ICF w Lublinie.
Jako trener działa w biznesie od 2006 roku. Certyfikowany konsultant narzędzia DISC D3™ oraz Advisio Poland. Autorka bloga www.ZmienPerspektywe.pl, na którym propaguje profesjonalny coaching, idee uważnego życia i “Leadership po ludzku”.

Trener, z wykształcenia psycholog. Od 2007r. realizuje projekty szkoleniowo-rozwojowe w Polsce, Europie oraz USA. Początkowo zajmowała się rekrutacją oraz employer brandingiem. Pracuje coachingowo oraz szkoleniowo z klientami indywidualnymi i zespołowymi. Od 2014 pracuje modelem The Daring Way™ ora Rising Strong. Od stycznia 2017 jako jedyna osoba z Europy, w odpowiedzi na zaproszenie samej Brené Brown należy do zespołu 15 facylitatorów programu rozwoju przywództwa “Brave Leaders™ dla klientów biznesowych z całego świata. Dzięki kilkukrotnemu doświadczeniu życia i pracy za granicą realizuje również programy coachingowe dla expatów, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy w oddziałach międzynarodowych korporacji.

Prowadzi coaching i mentoring dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Jego specjalizacja to organizacja w okresie przemian oraz psychologia biznesu, szczególnie tematyka nowoczesnego przywództwa. Do chwili obecnej przeprowadził ponad 1300 godzin sesji coachingowych. biznesowego. Jego klientami było ok. 120 menadżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. Posiada akredytację ICF Global na poziomie Professional Certified Coach PCC. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechatroniki, dalsze studia kontynuował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w wielu kursach, treningach, warsztatach i szkoleniach. Jestem absolwentem programu Art&Science of Coaching kanadyjskiego Erickson College. Posiada akredytację International Coach Federation jako coach na poziomie PCC (Professional Certified Coach).

Coach i trener biznesu specjalizujący się w rozwoju kompetencji menadżerskich, trenerskich i coachingowych, pracuje z zespołami rozwijając ich efektywność.  Od 10 lat zajmuje się szkoleniami i coachingiem. Przez kilka lat związany z branżą ubezpieczeniową, od 5 lat prowadzi własną działalność szkoleniową.

Przeprowadził ponad 9000 godzin szkoleń i warsztatów, ponad 400 godzin indywidualnego i zespołowego coachingu biznesowego.

Akredytowany coach ECA, licencjonowany konsultant kwestionariusza odporności psychicznej MTQ48. Prowadzi zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachów Grupy SET, współtworzy także projekty komercyjne w ramach działalności SET Biznes.

Projektuje własne narzędzia szkoleniowe i coachingowe.

Pracuje coachingowo z podopiecznymi domów dziecka wspierając je w procesie usamodzielnienia. Członek i współpracownik Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Praktyk biznesu z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym

w międzynarodowych korporacjach finansowych. Ekspert w zakresie budowania efektywnych struktur obsługi Klienta oraz sprzedaży.

Jako trener i konsultant realizuje projekty rozwojowe oparte o idee coachingu oraz wykorzystuje narzędzia coachingowe w pracy z klientami indywidualnymi jak i zespołami. Specjalizuje się w coachingu wartości dla zespołów oraz wykorzystywaniu narzędzi coachingowych w pracy managera. Wspiera liderów organizacji pozarządowych Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel prowadząc zajęcia w Szkole Coachów oraz Szkole Trenerów.

Wspiera kadrę kierowniczą w wypracowaniu strategii rozwoju dla organizacji, tworzeniu modeli biznesowych oraz organizacji procesów.

Coachingu prowokatywnego uczyła się u dr Noni Hofner oraz Jaapa Hollandera.

Psycholog, trener, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, doradca personalny. Członek Izby Coachingu. Od 2000 roku współwłaściciel Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Od 2012 roku przeprowadziła 7 edycji Akademii Profesjonalnego Coachingu. Od 18 lat prowadzi szkolenia z zakresu psychologii biznesu (ponad 15000 godzin szkoleniowych, 1500 godzin szkoleń trenerskich). Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center. Prowadzi coaching indywidualny (ponad 1000 zrealizowanych sesji coachingowych). Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych. Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”.

Psycholog biznesu, coach i trener, wykładowca akademicki.

 

Od 8 lat prowadzi procesy coachingowe indywidualne i grupowe, głównie dla kadry menedżerskiej średniego i wysokiego szczebla.

Jest coachem certyfikowanym przez International Coach Federation na poziomie Professional Certified Coach oraz certyfikowanym przez Erickson College International na poziomie Erickson Certified Professional Coach. Certyfikowany trener FRIS.

Od 2004 roku działa skutecznie na rynku szkoleń i konsultingu. Wspiera Firmy w kreowaniu strategii biznesowych. Pracuje jako ekspert w projektach międzynarodowych współtworząc innowacyjne produkty edukacyjne.

Wspiera rozwój profesjonalnego coachingu jako aktywny członek ICF. Była inicjatorką i współzałożycielką Lubelskiego Oddziału ICF, pełniąc w nim funkcję dyrektora przez 2 lata.

Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu kompetencji coachingowych, trenerskich i terapeutycznych (TSR). Wierzy, że stały rozwój pozwala być jeszcze lepszym coachem, trenerem, człowiekiem.

Autorka książek: „Jak być lepszym szefem? Inspiracje psychologiczne” (wraz z Pawłem Fortuną) i „Praca z grupą szkoleniową. Wszystko, co powinien wiedzieć trener, by osiągnąć sukces”.

Coach, Psycholog, Trener biznesu – działa pod marką Manufaktura Rozwoju www.manufakturarozwoju.pl. W swojej pracy skupia się na promowaniu autorskiego modelu pracy rozwojowej „Urzeczywsitnij swoje JA”, a także przypomina innym by się #nażyć. Wspiera menedżerów i organizacje w „przełączeniu się” na coachingowe podejście w zarządzaniu.

Akredytowany coach ICF, poziom PCC, członek International Coach Federation. Jest też certyfikowanym coachem w Modelu SET, facylitatorem metody Points of You. Ukończyła kurs Intuicyjnego coachingu w Evolution Coaching Academy. Posiada certyfikat uprawniający do korzystania narzędzia wspierającego proces coachingowy – IP Coach | 121.

Przez ponad 5 lat była trenerem, konsultantem i asesorem w firmie szkoleniowo – doradczej ProFirma. Posiada również doświadczenie w pracy w Narodowym Banku Polskim jako doradca kariery w zespole ds. planowania rozwoju pracowników. W latach 2010-2016 roku twórca, Prezes i Konsultant w NAVIGO Grupa.

Posiada doświadczenie w realizacji procesów coachingowych z zakresu career coachingu, life coachingu oraz coachingu umiejętności i efektywności dla kadry menedżerskiej. Prowadzi też praktykę w zakresie life & career coachingu dla klientów indywidualnych. Jej łączne doświadczenie w pracy coachingowej wynosi ok. 1500 godzin pracy indywidualnej i grupowej (licząc od 2013 roku).

Współautorka książki „Podręcznik metodologii Assessment / Development Center” NAVIGO Grupa.

Psycholog, Mentor Coach i Superwizor, Trener Coachingu

Od ponad 20 lat wspiera innych w rozwoju. Jest certyfikowanym coachem ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach) i trenerem coachingu (rekomendacja trenerska I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Specjalizuje się w rozwoju kompetencji coachingowych. Prowadzi własne szkoły: Studium Zawodowe Coacha Biznesu, Studium Zawodowe Trenera Zmiany oraz Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego NOVO. Specjalizuje się w coachingu zespołowym, grupowym oraz coachingu przedsiębiorczości. Prowadzi indywidualną praktykę jako coach i terapeuta par. Prowadzi blog – www.rafalszewczak.com.

Zrzeszony w International Coach Federation oraz European Mentoring and Coaching Council, gdzie pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Certyfikowany story coach, dyplomowany coach biznesu oraz coach zespołowy i grupowy, trener z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Członek i rzecznik prasowy International Coach Federation (ICF). Specjalista od komunikacji i storytellingu. Członek Women Speakers Association™. Certyfikowany trener DISC D3™ oraz FRIS® style myślenia.

Ponad dziesięć lat pracowała w branży public relations, gdzie zajmowała się projektowaniem i realizacją strategii komunikacyjnej, działaniami government affairs, community relations oraz komunikacją kryzysową. Wspierała także obszar społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pracowała z takimi markami, jak Microsoft, Gillette, Airbus, FedEx, czy PKO BP SA. Przez kilka lat związana z Citi Handlowy. Była odpowiedzialna za koordynację i działania komunikacyjne wielu międzynarodowych projektów realizowanych w Polsce. Stała również na czele działań realizowanych w kilku krajach Europy.

Autorka artykułów nt. coachingu i komunikacji. Regularnie współpracuje z Europejską Akademią Dyplomacji.