Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II należy do najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu blisko 100 lat swej historii stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, zyskując uznanie w kraju i za granicą oraz wpływając na kształt nauki i kultury polskiej.

Pozostając wiernym wartościom zawartym w dewizie „Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie” uniwersytet przygotował ponad 110 tysięcy absolwentów do aktywnej obecności w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, a także do służby Kościołowi. KUL to marka rozpoznawalna nie tylko w kraju, dzięki czemu uniwersytet od lat świetnie pełni rolę ambasadora Polski w świecie.

Dziś KUL to uniwersytet otwarty na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Prowadzi wszechstronne badania naukowe, które obejmują nie tylko charakterystyczne dla katolickiej uczelni dziedziny jak teologia czy filozofia, ale również humanistykę, prawo, nauki społeczne, przyrodnicze i ścisłe. Obecnie KUL kształci 12 tysięcy studentów oferując im nie tylko rzetelną wiedzę i umiejętności cenione przez pracodawców, ale też zwartą aksjologię, ukierunkowanie na świat wartości i kształtowanie postaw społecznych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dowiedz się więcej