Strategiczne i operacyjne zarządzanie apteką

Celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania apteką w oparciu o system uwarunkowań prawnych obowiązujących w Polsce. Studia adresowana są do właścicieli aptek, farmaceutów i menedżerów oraz zainteresowanych problematyką zarządzania aptekami.

 •  Tryb weekendowy
 • 180 godzin dydaktycznych
 • Dwa semestry
 • Miasta: Lublin
 • Cena: 6600 zł

Ramowy program studiów:

 • Moduł I - Badania marketingowe
 • Moduł II – Komunikacja z pacjentem
 • Moduł III - Merchandising w aptece
 • Moduł IV - Opieka farmaceutyczna
 • Moduł V - Prawne aspekty funkcjonowania apteki
 • Moduł VI - Prawno-administracyjne uwarunkowania prowadzenia apteki
 • Moduł VII - Prowadzenie działalności w Internecie
 • Moduł VIII - Rachunkowość w aptece
 • Moduł IX - Strategie marketingowe aptek
 • Moduł X - Zarządzanie apteką
 • Moduł XI - Zarządzanie czasem pracy
 • Moduł XII - Zarządzanie finansami w aptece
 • Moduł XIII - Zarządzanie personelem apteki
 • Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez KUL.
 • Słuchacze studiów podyplomowych będą odbywać zajęcia z praktykami i, a także z doświadczoną kadrą pracowników akademickich wiodących Uczelni.
Dołącz do nas

Zapisz się na studia podyplomowe

Dofinansowanie na wybrane studia podyplomowe do 80%

Uzyskaj dofinansowanie

Trenerzy:

prof. zw. dr hab. Henryk Mruk

dr hab. Katarzyna Szalonka

mgr Tomasz Barałkiewicz

Pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1993 roku jest związany z branżą medyczną i farmaceutyczną. Opublikował wiele prac na temat marketingu usług medycznych, rynku farmaceutycznego i rynku aptecznego. Jest autorem pracy o marketingowym zarządzaniu gabinetami lekarskimi oraz książki o marketingu aptecznym. W latach 2002 – 2013 pracował także na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Poza tym jego zainteresowania badawcze koncentrują się na tematyce marketingu strategicznego, badaniach zachowań konsumentów, ekonomii behawioralnej a także komunikacji i przywództwie w biznesie. Opublikował ponad 800 pozycji zwartych i artykułowych. Wypromował ponad 400 magistrów oraz 35 doktorów. W 2013 roku uzyskał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik pt. „Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”, WN PWN, Warszawa 2012, a w 2014 roku nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za współautorstwo „Encyklopedii Pszczelarskiej, PWRiL, Warszawa 2013.

Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1999 roku zajmuje się badaniem rynku farmaceutycznego i medycznego. Autorka blisko 100 publikacji w tym 6 książek o rynku farmaceutycznym, m.in.: Marketing na rynku farmaceutycznym (2002), Marketing w aptece (2005), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków (2011). Była członkiem Zespołu ds. opieki farmaceutycznej w Ministerstwie Zdrowia.

Niezależny ekspert rynku farmaceutycznego, autor licznych publikacji (ponad 200) na jego temat oraz wykładowca uniwersytecki. Od piętnastu lat aktywnie działa w różnych segmentach rynku, współpracuje z licznymi aptekami indywidualnymi, sieciami, producentami i dystrybutorami oraz innymi podmiotami związanymi z rynkiem farmaceutycznym.  Tworzył pierwsze nowoczesne apteki w Polsce i wdrażał otwarte na pacjenta systemy opieki farmaceutycznej i obsługi. Jest współwłaścicielem firmy doradczej Pharmaceutical Consulting, która realizuje specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie marketingu i sprzedaży na rynku farmaceutycznym.