Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Celem Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji są działania związane z organizacją studiów podyplomowych oraz innych form dokształcenia, zapewniających poszerzanie kompetencji oraz zdobywanie kwalifikacji.

Od początku istnienia UCRK przeżywa dynamiczny rozwój przejawiający się w znacznym poszerzeniu oferty programowej, zwiększeniu zasięgu działania oraz realizacji projektów unijnych. Od 2004 roku studia podyplomowe na naszej uczelni ukończyło ponad 10 000 słuchaczy.

Z UCRK współpracuje ponad kilkuset-osobowy zespół nauczycieli akademickich, trenerów, specjalistów, doradców i ekspertów z renomowanych firm i instytucji, którzy łączą wiedzę z doświadczeniem.

UCRK zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie, odpowiadające potrzebom nowoczesnego, nieustannie zmieniającego się rynku.

Studia we współpracy

 • Studia podyplomowe w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego - we współpracy ze Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych – we współpracy z Instytutem Naukowym MED-Koncept.
 • Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowych i pozasądowych – we współpracy z Polskim Centrum Mediacji.
 • Studia podyplomowe w zakresie prawa dla urzędników – we współpracy z ZUS.
 • Studia podyplomowe w zakresie standardów i dobrych praktyk w polskim systemie ubezpieczeń społecznych – we współpracy z ZUS.
 • Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli – we współpracy z NBP.
 • Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie.
 • Projekt edukacyjny „Lider Ekonomii” – we współpracy z NBP.
 • Studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii – pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Zapewniamy

 • wysoką jakość kształcenia
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną
 • bazę szkoleniową na najwyższym poziomie
 • wysoki standard organizacji
 • atrakcyjne ceny

Rozwijamy się i wzbogacamy naszą ofertę uwzględniając Państwa oczekiwania.

Jeśli nie znajdują Państwo poszukiwanego kierunku w naszej ofercie, zapraszamy do kontaktu z nami >>

W 2017 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uzyskał wpis do Bazy Usług Rozwojowych, dzięki czemu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą otrzymać dofinansowanie od 50% do 80% na studia podyplomowe przedstawione w ofercie. Więcej informacji >>